Academy

Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk! Zo blijf je doen wat jij leuk vindt. Voor onze kandidaten organiseren wij regelmatig cursussen /trainingen, maar voor sommige doelgroepen doen wij net iets meer. Momenteel hebben wij in de Zusters Academy een Opfriscursus voor herintreders die weer aan de slag willen als doktersassistente in de huisartsenpraktijk.

 

Dit organiseren wij samen met een erkende scholingsinstituut voor zorgverleners in de regio Noord-Holland. Door deel te nemen aan deze vier-daagse cursus, kun je daarna via Zusters@work direct aan de slag als doktersassistente!

Programma

De tweede Opfriscursus voor Herintreders start voorjaar 2022 en bestaat uit vier modules:

1. Dossiervorming

Deze module bestaat uit:

ADEPD richtlijn; SOEP en ICPC/AVG/ Principes Herhaalmedicatie en postverwerking
Een goed bijgehouden overzichtelijk dossier is een teken van kwaliteit. Het is ook efficiënt i.v.m. gedeelde zorg in de praktijk, continuïteit van behandeling en toont reacties en aandoeningen waar steeds rekening mee gehouden moet worden. Aangezien doktersassistenten steeds meer taken (bijvoorbeeld postverwerking) van dossiervoering overnemen, is het belangrijk dat ze de basis spelregels kennen. Even opfrissen hoe je een consult codeert volgens ICPC, hoe koppelen en wijzigen van Episodes gaat. Wordt t.a.v. medische gegevens gewerkt volgens de AVG?

(Voor aanvang van module 1 dient de samenvatting van de ADEPD richtlijn doorgenomen te worden. Deze wordt tijdig aan de deelnemer toegestuurd.)

2. Online training HIS

De online training dient als basis voor het werken in een Huisartsen Informatie Systeem (HIS).

Men leert hoe de Medicom Agenda, Medisch Dossier en Medicatie voorschrijven werken. De deelnemers krijgen tijdelijke toegang tot een demo-omgeving, helpkaarten en een aantal basisoefeningen.

De online basistraining Medicom (MC2) duurt ongeveer 3,5 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

* Film met uitleg basismodules Medicom (ongeveer 1,5 uur)
* Uitvoeren basisoefeningen Agenda, Medisch Dossier en Medicatie ( ongeveer een ½ uur)
* Aansluitende Vragensessie / Workshop met Consultant (1 tot 2 uur)

Lunchpauze

De deelnemer wisselt de instructie van de verschillende modules in het filmpje af met het maken van de bijbehorende oefeningen. Vervolgens is er aansluitend ruimte om vragen aan de docent te stellen n.a.v. het filmpje en de oefeningen. Daarnaast geeft de docent aanvullende tips en truc over het optimaal werken met Medicom.

3. Basisvaardigheden in de praktijk voor DA

Urineonderzoek op basis van de NHG standaard urineweginfecties Wondbehandeling (deels herkennen en kennis van verbandmogelijkheden) Injecties en allergieën/bloedsuikermeting.

(Voor de aanvang van module 2 dient de NHG standaard urineweginfecties hebben doorgenomen. Daarvoor zullen wij tijdig de link versturen.)

4. Introductie in de triagewijzer

De doktersassistent in de dagpraktijk is verantwoordelijk voor het efficiënt plannen van de agenda. Triage is een belangrijk hulpmiddel daarbij, echter kost volgens de doktersassistenten vaak veel tijd en geeft soms weerstand bij de patiënt. Deze module is een introductie in de triage systematiek en het werken met de triagewijzer. Door te oefenen aan de hand van casuïstiek in de verschillende fasen van het triagegesprek, krijg je meer inzicht in het doel van het triagegesprek en kan je de regie in het gesprek beter vasthouden.

(Het is van belang dat de deelnemer voor de 3e bijeenkomst de e-learning ABCDE Telefonische triage heeft gevolgd.)

E-learning: ABCDE Telefonische triage

Deze module bestaat uit: Herkennen van spoedeisende situaties: ABCDE-methode

Bij spoedeisende situaties telt iedere seconde. Met hulp van de ABCDE-methode leer je of een patiënt stabiel, instabiel of uitval van vitale functies heeft en hoe je daarop moet reageren. Wanneer stuur je meteen een ambulance of wanneer stuur je direct de huisarts naar een patiënt?

Je ontvangt een handout van de modulen aan het einde van de cursus.

Overig

Wanneer? De tweede cursus staan gepland in het voorjaar 2022.

Locatie? De cursus vindt plaats op een locatie regio Alkmaar.

Kosten? Dan natuurlijk de prijs. De opfriscursus kost €975 voor niet-werkenden van Zusters@work en €675 voor werkenden. Je krijgt dus ruime korting als je binnen drie maanden voor of na het volgen van de cursus via ons aan de slag gaat bij een van onze opdrachtgevers. Dat geldt voor zowel vaste als tijdelijke vacatures in Noordwest Nederland.

Daarbij krijgen alle deelnemers na afloop GRATIS een AED-training aangeboden!

Deelnemers? Minimaal 8 deelnemers en maximaal 12 deelnemers kunnen aan de cursus deelnemen. Vol=vol!

Meer informatie

Tot slot: nog goed om te weten is dat je door deelneming aan de cursus een certificaat ontvangt en naslagwerk om thuis nog eens door te nemen. Tevens kun je met deze cursus laten zien dat je je vak goed verstaat en daarom kun je in het kwaliteitsregister KABIZ worden ge(her)registreerd (voor inschrijving hiervan zijn wel kosten verbonden) en 15,5 acrreditatie-uren ontvangen.

Dit betekent dat niet alleen zichtbaar is dat je beschikt over de juiste opleidingspapieren, maar ook dat je kwalitatief goede zorg biedt volgens de huidig geldende kwaliteitseisen.

Wil je meer informatie hierover of over de cursus, neem dan contact op met Anne Pronk (06) 11515315 of mail naar anne@zusterswork.nl.

“Groeien is springen in het onbekende, telkens weer”

Schrijf je voor onze digitale nieuwsbrief!