W(hat’s) AB?! Belangrijke veranderingen voor iedereen met een (tijdelijk) contract!

Ben jij al bekend met de WAB? De Wet Arbeid in Balans is de nieuwe wetgeving die vanaf 1 januari 2020 ingaat met als doel de arbeidsmarkt te verbeteren. Onder de WAB worden vaste contracten iets minder vast doordat er meer mogelijkheden komen om het contract te laten ontbinden. Flexibele contracten worden juist iets vaster. Daardoor moet het voor jouw werkgever aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen.

Medewerkers krijgen door deze wet meer werkzekerheid. Met name voor opdrachtgevers zal de impact groot zijn vanwege de praktische en juridische gevolgen van deze wet in relatie tot vaste en flexibele contracten met werknemers. Toen eerder dit jaar deze wet is aangenomen door de Eerste Kamer, kwam dit bericht ook ons ter ore. Vooral na Prinsjesdag werd voor ons duidelijk dat er ook voor Zusters@work (en haar opdrachtgevers en medewerkers) wel degelijk wat zal gaan veranderen. Dus we hebben ons laten inlichten, zodat we goed zijn voorbereid op wat ons te wachten staat.

Wat betekent deze wet als je bij Zusters@work werkt als flexmedewerker? Dan bieden wij jou meer zekerheid door meer langdurige tijdelijke opdrachten te vervullen (duurzame inzetbaarheid), en geen korte waarnemingen bij steeds een andere huisartsenpraktijk. En nog meer goed nieuws! Daarnaast verandert de NBBU-CAO voor uitzendkrachten per 30 december 2019, en dit houdt onder andere in dat je er 1 vakantiedag bij gaat krijgen. Wij verwachten dat we door meer zekerheid en gunstigere arbeidsvoorwaarden voor ons personeel, alleen maar tevredenere medewerkers krijgen. Wat het werk ten goede zal komen.. 🙂

Mochten er vragen zijn over de WAB of wijzigingen in het NBBU-CAO, neem dan contact met ons op.

WAB