Privacybeleid

Bekijk hier ons Privacybeleid

Inleiding
In dit privacybeleid lees je hoe Zusters@work (hierna: “Zusters”“wij” of “ons”) omgaat met de verwerking van persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze websites Zusterswork.nl. Zusters is de verantwoordelijke voor de verwerking van die gegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van onze kandidaten, dan wel bezoekers en gebruikers van onze websites en onze klantenservice. Daarbij kan worden gedacht aan contactgegevens, gegevens over opleidingen en werkervaringen en gegevens over interesses en voorkeuren. Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van websites van Zusters, toegang tot content en verzoeken om informatie kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie.

Doeleinden verwerking
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt zodat wij op een goede en effectieve manier kandidaten kunnen vinden voor onze vacatures en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • voor administratieve doeleinden, om de door jou gedane inschrijving / sollicitatie te verwerken;
  • beheren van gegevens;
  • marketing-, promotie- en testdoeleinden;
  • verzending (per e-mail) van: nieuwsbrieven, uitnodigingen om reviews te schrijven en overige (noodzakelijke) informatie vanuit Zusters;
  • uitvoering van analyses, daaronder begrepen datamining;
  • om vanuit klantenservice contact met je te houden en je vragen te beantwoorden, onder andere via WhatsApp, chat, e-mail of (persoonlijke berichten via) social media;
  • om onze dienstverlening te verbeteren en persoonlijker te maken.


Klantenservice
Om je goed van dienst te kunnen zijn, is onze klantenservice via meerdere kanalen bereikbaar. Zo kun je ons bellen, e-mailen, direct chatten via de website of via WhatsApp, of ons een (persoonlijk) bericht sturen via social media. We maken aantekening van de gesprekken die we met je voeren, zodat we je een volgende keer nog beter kunnen helpen en we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Jouw berichten aan ons kunnen persoonsgegevens bevatten, waaronder profielnaam, profielfoto, telefoonnummer en de inhoud van berichten. Wij zullen je overigens nooit vragen om gevoelige gegevens te delen. Voor de goede werking van de genoemde kanalen maken wij gebruik van diensten van andere partijen. Met deze bewerkers maakt Zusters afspraken om jouw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

Verstrekking van persoonsgegevens en data
Wij kunnen gebruik maken van derden (bewerkers) die namens Zusters persoonsgegevens verwerken voor administratieve doeleinden, om de door jou gedane inschrijving / sollicitatie te verwerken. Daarnaast kunnen we geaggregeerde data uitwisselen met derden die vanzelfsprekend nooit tot jou herleidbaar is. Wij verstrekken je persoonsgegevens overigens nooit aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Jouw persoonsgegevens worden versleuteld (encrypted) opgeslagen en verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van minimaal een SSL-certificaat.

Verzet, inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens tot het moment van uitschrijving.

Reclame
Indien je niet langer informatie van ons wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kun je je daarvoor afmelden door een mail te sturen naar info@zusterswork.nl.

Wijzigen van het privacybeleid
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018. Wij kunnen dit privacybeleid aanpassen.

Contact
Jouw vragen over dit privacybeleid kun je – o.v.v. “Privacy” – richten aan info@zusterswork.nl.