Wat…? De WAB!

Wat verandert er voor u door de Wet Arbeid in Balans?

Per 1 januari 2020 gaat de WAB (Wet Arbeid in Balans) in werking. Dit betekent dat voor alle bedrijven (ook huisartsenpraktijken) er iets gaat veranderen in de wetgeving van hun (toekomstige) personeel. We hebben in het kort de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet.

Stimulering van langere arbeidsovereenkomsten met eigen personeel

Zo zijn er maatregelen genomen om werkgevers te stimuleren om arbeidsovereenkomsten voor een langere duur af te sluiten met hun medewerkers. Het ontslagrecht wordt daarom versoepelt, en vanaf 1 januari 2010 kan een werkgever door een verruimde ketenregeling een medewerker met een bepaalde tijd maximaal 3 contracten in 3 jaar geven ipv 2 jaar. 

Positie werknemer wordt versterkt

Tevens vinden er een aantal veranderingen plaats ten gunste van de werknemers. De WW-PREMIE gaat omhoog voor arbeidsovereenkomsten met een bepaalde tijd en/of variabele arbeidsomvang. En met de komst van de WAB ontstaat vanaf de eerste werkdag het recht op een transitievergoeding, bij beëindiging op initiatief van de werkgever (ook bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst).

Meer zekerheid voor flex personeel

De rechtspositie van payrollmedewerkers wordt verbeterd, zij krijgen per 1 januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden (waaronder ook de ketenbepaling) als eigen medewerkers. Ook medewerkers met oproepcontracten (0-uren contracten of min-max-contracten) komt er meer zekerheid. Diensten moeten minimaal 4 dagen van tevoren worden schriftelijk worden afgezegd door werkgever. Daarnaast moeten werkgevers na 12 maanden een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang (gemiddelde aantal verloonde uren voorgaand jaar) doen aan oproepmedewerker.

Conclusie

Wij adviseren u hier voor het einde van het jaar zo goed mogelijk op voor te bereiden en alle contracten van uw personeel door te nemen. Mocht je er nog meer van willen weten? Er worden door het hele land informatiebijeenkomsten gegeven over de praktische en juridische gevolgen van deze wet in relatie tot vaste en flexibele contracten met werknemers. Uiteraard helpen wij u ook graag verder mochten er nog vragen zijn.

Wijzigingen werkwijze?

Flexpersoneel

Uiteraard heeft de WAB ook gevolgen voor ons als uitzendbureau in de zorg. Onze flexmedewerkers hebben een UITZEND overeenkomst, en hierdoor recht op een transitievergoeding als zij niet worden overgenomen door onze opdrachtgever of als wij geen opdracht meer voor hen hebben. Daarnaast komt er vanaf 30 december 2019 een nieuwe NBBU-CAO voor uitzendkrachten, naast de verhoging van de WW-premie krijgen zij hierdoor een extra vakantiedag. Wij streven ernaar om deze extra kosten en risico’s niet door te voeren naar onze opdrachtgevers, om zo met nog steeds scherpe tarieven onze klanten te bedienen met de inzet van flex personeel. 

Geen korte inzet van personeel

Zusters@work wil ook naar meer zekerheid toe voor haar personeel en daarom zullen wij ons meer gaan inzetten voor langdurige waarnemingen (ter vervanging van langdurige ziekte of zwangerschapswaarneming). Wij hebben daarom geen oproepcontracten en richten ons met onze dienstverlening niet op invalwerkzaamheden korter dan 24 uur.

Verhoging bemiddelingsvergoeding

We ontkomen er helaas niet aan dat de bemiddelingsvergoeding van onze WERVING- EN SELECTIE trajecten voor vaste vacatures per 1 januari 2020 met 5% omhoog zal gaan. Niet alleen omdat onze nadruk op kwalitatief personeel meer tijd en aandacht vergt, maar ook omdat we de afgelopen jaren geen inflatiecorrecties hebben doorgevoerd terwijl al onze inkoopkosten wel blijven stijgen. Jaarlijks bekijken we of wij hier wel of niet in mee gaan en onze prijzen niet onnodig stijgen als wij op een andere manier eventueel kosten kunnen besparen. Om zo toch concurrerend in de markt te blijven.

NIEUW!

Als opdrachtgever zal er door de WAB dus nauwelijks iets veranderen in de samenwerking met Zusters@work. Enkel dat wij onze medewerkers betere arbeidsvoorwaarden en meer zekerheid gaan bieden. Dat betekent juist alleen maar meer tevreden medewerkers die wij bij u kunnen inzetten, wat het werk ten goede zal komen.. 🙂 

Toch willen wij ook voor opdrachtgevers iets aanbieden die liever zelf een (tijdelijk) overeenkomst willen sluiten met een van onze kandidaten. Waarschijnlijk bent u al op de hoogte van ons werving- en selectietrajecten voor vaste vacatures? Dit willen wij ook gaan aanbieden voor tijdelijke opdrachten, zoals bij langdurige ziektevervanging of zwangerschapswaarneming. Bij een directe indiensttreding van onze kandidaat bij uw organisatie hanteren wij een werving- en selectiefee die is afgestemd op de lengte van de opdracht. Wilt u weten wat de kosten zijn voor deze tijdelijke werving- en selectietrajecten? Vraag dan vrijblijvend een offerte bij ons op! 

Meld uw vacature aan bij ZUSTERS