Steviger in je schoenen staan doe je zo!

By
In Nieuws

Veel zorgprofessionals voelen zich geremd in de communicatie met hun leidinggevende. Met name als het gaat om de arbeidsomstandigheden en de samenwerking vinden ze het lastig om daarover in gesprek te gaan met hun werkgever. Wat maakt het zo moeilijk om assertief te opereren? Samen met Brenda hebben wij de training Assertief opereren georganiseerd. Zij gaf hierin de volgende tips:

1. Wees je bewust van je uitstraling
Je houding en gedrag zijn belangrijk voor de manier waarop je overkomt. Als je wat ineengedoken in je stoel zit, weinig oogcontact maakt en niet glimlacht bijvoorbeeld, kan dat als ‘ongeïnteresseerd’ worden geïnterpreteerd. Presenteer jezelf open en vriendelijk en maak goed oogcontact.

2. Vraag om feedback
Kun je moeilijk inschatten hoe je overkomt? Vraag eens ronduit aan een collega hoe je overkomt als je met jouw leidinggevende praat. Of vraag hem/haar zelf na een ‘spannend’ gesprek: hoe is dit gesprek op jou overgekomen? Ook daarvan kun je leren.

3. Uit je
Realiseer je dat je een gelijkwaardige relatie hebt met je leidinggevende; een professionele relatie, waarin jij als professional het recht hebt je te uiten als dat belangrijk voor je is.

4. Bereid een ‘lastig’ gesprek voor

Bedenk vooraf waarom het je gaat. Waarom is het belangrijk voor je en wat is voor jou de gewenste uitkomst? Bedenk hoe je het gaat aanpakken: wat ga je zeggen, hoe ga je het zeggen? Oefen met je partner, een vriendin of desnoods voor de spiegel.

5. Wees helder in je boodschap
Ook de manier waarop je iets zegt (intonatie, volume, tempo en articulatie) zijn belangrijk voor hoe je overkomt. Formuleer helder, praat luid genoeg en articuleer duidelijk. Zo kom je stevig over en roep je vertrouwen op.

6. Let ook op de ander

Registreer welke invloed je uitoefent op je gesprekspartner. Hoe reageert deze verbaal en non-verbaal op jou? Dit is belangrijk om de situatie goed in te schatten en te kunnen reageren op wat er ter plekke gebeurt.

7. Observeer je eigen gevoel

Wat roept de ander bij jou op tijdens interacties? Welke gevoelens komen naar boven? Let op je eigen lichaamssignalen en ontdekt je eigen gevoeligheden.

8. Creëer goodwill

Onder druk gezet worden vindt niemand prettig. Eis niet en voorkom een eisende toon. Speel liever in op de vertrouwensband die je met elkaar hebt. Door de arts de accepteren en te waarderen in zijn/haar rol als eindverantwoordelijke in de zorgverlening aan de patiënt, creëer je goodwill voor jezelf en zal de arts eerder geneigd zijn ook rekening met jou te houden.

9. Relativeer
Wees nuchter en bedenk: Nee heb ik, ja kan ik krijgen.

10. Verder ontwikkelen?

Wil je meer informatie over de training? Neem dan contact met ons op via info@zusterswork.nl of 06-11515315.