Videoconsulten in de huisartsenpraktijk; na corona voortzetten?

Dat corona ook positieve ontwikkelingen heeft, laat nu in deze periode van corona de techniek wel zien waar het voor bedoeld is. Opeens gaat het in een stroomversnelling.. het videoconsult binnen de huisartsenzorg is zeer actueel en essentieel. Waar al jarenlange discussies worden gevoerd of het wel of niet de juiste effecten heeft, blijkt het nu dringend nodig om patiënten te kunnen blijven zien en volgen die in deze corona periode niet willen of mogen komen in de praktijk. 

Onderzoek RTL
Uit onderzoek van RTL nieuws uit september 2020 blijkt dat: “Ruim driekwart van de huisartsen die de vragenlijst van RTL Nieuws invulden heeft meer dan helft van hun fysieke consulten omgezet naar bellen of beeldbellen. De vraag is nu in hoeverre huisartsen op die manier in de toekomst zorg willen blijven leveren.” Alhoewel niet alle zorg op afstand is de behandelen, is het wellicht een efficiënte oplossing voor kleinere klachten of voor opvolging van een eerder consult. Niet alleen voor de huisartsen, maar ook voor consulten van de praktijkondersteuner. Daarnaast hebben patiënten steeds meer behoefte aan flexibiliteit, en zijn videoconsulten ook vanuit een andere locatie te doen bijvoorbeeld op het werk of tijdens een vakantie van de patiënt.

Voorstanders beeldbellen
Niet alleen zal er een grote groep patiënten voorstander zijn van beeldbellen, het wordt namelijk ook al jaren door de zorgverzekeraars en overheid gepromoot vanwege de kostenbesparingen. Op de site van LHV blijkt dat al vanaf 1 januari 2019 “een videoconsult gewoon wordt vergoed zoals ieder ander consult. ..het maakt het voor de vergoeding van een consult niet langer uit in welke vorm dit consult plaatsvindt; alleen de duur van het consult is nog bepalend voor de hoogte van de vergoeding.” Tevens stelt huisarts Timmer dat het een “op een slimme manier extra handjes creëert” om de verwachte huisartsentekorten op te vangen.

Toekomst?
De vraag is nu; zullen videoconsulten na de corona periode een toevlucht blijven nemen? Of wordt een ‘ouderwetse’ afspraak in de huisartsenpraktijk toch weer de norm? Het lijken met name de huisartsen te zijn die extra werk ervaren door beeldbellen en behoefte hebben aan face-to-face contact. De omschakeling naar een andere manier van werken kost tenslotte tijd en uitzoekwerk. Tevens wordt in het RTL nieuws onderzoek gewezen door een aantal huisartsen over “de risico’s van beeldbellen”, doordat er in bepaalde gevallen een onjuiste diagnose gesteld kan worden. Dus welke klachten lenen zich er wel of niet voor?

Online inloopspreekuur
Kortom, er moet wellicht al bij de triage aan de telefoon door de doktersassistent worden beoordeeld welke gevallen wel of niet in aanmerking komen voor een videoconsult. Of zoals huisarts en innovatiepartner van ArtsOnline dhr. Timmers voorstelt is dat er: “minstens een derde van van de consulten bij de huisarts online kan plaatsvinden .. door bijvoorbeeld het houden van een online inloopspreekuur”. Sinds april 2020 is zijn platform vervroegd live gegaan als een totaalsysteem: “naast de digitale intake, de virtuele wachtkamer, het beeldbellen, de live chat en de video-opname van het consult is het ook een plek waar waarnemers eenvoudig kunnen meewerken in de huisartsenpraktijk. Zij hoeven dan niet fysiek in de praktijk aanwezig te zijn, maar kunnen ook in een eigen werkkamer aan andere kant van het land zitten en desgewenst spreekuur houden buiten kantoortijden.”

Kostenbesparing
Het zou een mooie oplossing kunnen zijn om zowel de patiënt een flexibelere oplossing aan te bieden, voor kostenbesparingen in de zorg en het probleem van de huisartsentekort aan te pakken. Nu ook de wil van de huisarts, praktijkondersteuner en de assistente om zin en de tijd te nemen om dit in de praktijk te implementeren voor een deel van de klachten.

We zijn benieuwd naar ervaringen en of tips van medewerkers uit een huisartsenpraktijk!