Werk jij in een veilige en gezonde werkomgeving?

Als je veilig en in een gezonde werkomgeving werkt is de kans dat je klachten krijgt of ziek wordt kleiner. De wet zegt daarom dat werknemers recht hebben op goede arbeidsomstandigheden. Dit is belangrijk voor jezelf, want je wilt graag gezond blijven. Maar ook voor het bedrijf: in een gezond bedrijf zijn de werknemer positiever en productiever, en worden er minder kosten gemaakt door ziekteverzuim. Daarbij ervaar je minder stress en meer werkplezier!

Veilig en gezond werken is dus belangrijk voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan calamiteiten waarbij medewerkers en/of patiënten in gevaar kunnen komen, verzuimdossiers die bij een rechter terechtkomen, of eventuele claims van medewerkers. Daarom is het voor de werkgever van groot belang dat het arbobeleid aantoonbaar op orde is, om boetes en vervelende situaties te voorkomen.

Wat kun je zelf doen?

Veilige werkplek

De werkgever moet zich dus inzetten door het voeren van een goed Arbobeleid. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormt hiervoor de basis. Werknemers hebben het recht te weten welke risico’s er in hun bedrijf zijn en welke maatregelen genomen worden. Sinds 2015 is de RI&E ook een verplicht onderdeel van de NHG-accreditering. Maar je kunt zelf ook een bijdrage aan leveren aan de uitvoering van het Arbobeleid, denk bijvoorbeeld aan de volgende punten:

  • Bied je kennis en ervaring van de risico’s van jouw werk aan bij je werkgever, voor het mede-opstellen/ updaten van het RI&E beleid
  • Houd je aan de veiligheidsregels en spreek collega’s hierop aan
  • Volg instructies op en gebruik de beschikbaar gestelde beschermingsmiddelen (zoals bijvoorbeeld te lange tijd achter elkaar op de computer) op de juiste manier
  • Bespreek veilig en gezond met elkaar werken tijdens het werkoverleg

 

Gezonde werkplek

Tevens kun je samen met je collega’s zorgen voor een gezonde werkomgeving, o.a. door sta-werkplekken, goede akoestiek en klimaat en het plaatsen van spelelementen in jouw kantoor. Andere voorbeelden wat je voor je eigen werkplek kunt doen:

  • Schoon en opgeruimd kantoor
  • Staand vergaderen
  • Drink water
  • Neem de trap
  • Eet groente en fruit
  • Koop een plant / bloemetje

 

Weet jij welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s jouw werk met zich meebrengt?

Gezonde werkplek-folder

Meer informatie: www.rie.nl.